วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มี.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 1326 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุด อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 5 (ซอยโตโยต้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.พ. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวทาง ASPHALT CONCRETE ถนนในสวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.พ. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนหนองปรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)