วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2561
กระดานอัจฉริยะพัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
18  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 80-5772 สระแก้ว 002-40-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
ซื้อหมวกแก๊ป สำหรับสมาชิกโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อเครื่องราชสักการะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
จ้างปรับปรุงรถขุดตักตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 4476 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 018-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
จ้างปรับปรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4714 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 011-55-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมปั๊มสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมรถตัดหญ้าไหล่ทาง ทะเบียน ตค 1255 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง