วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์การเรียนและสื่อการสอน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับเด็กด้อยโอกาส ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตรการทำพวงมาลัยริบบิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน บธ 8 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 3 (บ้านโคกกำนัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 7 ซอย 1 (ซอยอู่ช่างต้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 1 ซอย 4 เชื่อมซอย 2 (ตอนที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างทำอาหารเย็นพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง