วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างเช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างทำประตูกระจกบานสวิงคู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๓๑ (ต่อจากถนนเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ธ.ค. 2562
ซื้อฟิลม์กรองแสงรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๒๙๗๖ สระแก้ว หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อฟิล์มกรองแสงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 543 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกระดานอัจฉริยะพัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE แยกถนนเทศบาล 21 ซอย 3 (หมู่บ้านสันติสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ธ.ค. 2562
จ้างเช่า โต๊ะ,เต็นท์,เก้าอี้,แผ่นพื้นเวที (ฟลอร์) และระบายผ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง