วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2561
โครงการจ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
23  พ.ย. 2561
จ้างเหมาประดับไฟ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนสุวรรณศร ระหว่างถนนเทศบาล 5 กับถนนเทศบาล 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างเหมาทำท่อน้ำประปาภายในอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างประดับตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างเหมาเต้นท์ โต๊ะพับพร้อมผ้าคลุม และเก้าอี้พลาสติก โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 80-9584 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สัญญาณไฟกระพริบ) ขนาด 300 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง