วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
ซื้อเปตอง (ชุด 3 ลูก) จำนวน 6 ชุด เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อระบบพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  เม.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อระบบพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการทางภาษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  เม.ย. 2562
ซื้อระบบพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนดิจิตอล
23  เม.ย. 2562
ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกณ์และติดตั้ง บริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 16 ตลาดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำหรับโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง