วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดหาน้ำดื่มและผ้าเย็น สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา คู คลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างเหมาติดสติกเกอร์สูญญากาศ ประตูกระจกและช่องกระจกห้องต่างๆภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้อของสมนาคุณสำหรับโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ใบตัดคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศสำหรับโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2562 ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประดับไฟ บริเวณรั้วและบริเวณเกาะกลางถนนด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และถนนสุวรรณศร ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2562 (รวม 90 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมหรือบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 4902 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง