วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2563
จ้างเช่าโต๊ะ,เต็นท์,เก้าอี้ และระบายผ้า (เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถขุดตักตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 4476 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ
6  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 1326 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-47-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๒๑๙ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๘-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบสายสัญญาณกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
ซื้อภาชนะรองรับมูลฝอย (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง