วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบริการเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้นั้งพลาสติก และโต๊ะชุดพร้อมเก้าอี้พลาสติก สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อของรางวัลและวัสดุ อุปกรณ์จัดกิจกรรม(เกมส์) โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ เพื่อนำมาซ่อมแซมพื้นบริเวณที่ตั้งต้นไม้ในเรือนเพาะชำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ผ้าม่าน) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อของรางวัล(ตุ๊กตาผ้า) สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่มชนิดถ้วยและน้ำแข็งหลอด สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
เวที, เต็นท์ และจัดวางโต๊ะหน้าขาว สำรับจัดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562
9  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง