เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศ จากจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รับสมัคร ร้านเกมส์สีขาว เพื่อเยาวชน จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว

  จังหวัดสระแก้ว ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการกิจการร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม) เข้าร่วมสมัครเพื่อคัดเลือกเป็น "ร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชน” จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบการร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม) ได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม   และมีการพัฒนาร้านเกมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในชุมชน รวมทั้งเป็นร้านเกมต้นแบบให้กับร้านเกมอื่นๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีขาวให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 25 เม.ย. 2560