เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดการจัดงานโครงการมหกรรมคัดกรองสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัยและกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงในชุมชนพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

    รายละเอียดข่าว

กำหนดการจัดงานโครงการมหกรรมคัดกรองสุขภาพประชาชน
ตามกลุ่มวัยและกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยง
ในชุมชนพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ครั้งที่ 5 
ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว วันที่ 13 กันยายน 2560 
ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.
*********************************************
เวลา 08.30 - 09.00 น.   -   ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
เวลา 09.00 - 09.30 น.   -   พิธีเปิดโครงการ
                                         กล่าวรายงาน  โดย  นายอุทัย  เพชรนอก  สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว
                                         กล่าวเปิดงาน  โดย  นายตระกูล  สุขกุล    นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
เวลา 09.30 - 10.00 น.   -   พิธีมอบแว่นตาให้กลุ่มประชาชนและโรงเรียน  ดังนี้
                                    -   ผู้แทนกรรมการชุมชน (ประธานชุมชนทุกชุมชน)
                                    -   ผู้แทน อสม. (ประธาน อสม.ทุกชุมชน)
                                    -   ผู้แทนโรงเรียนสระแก้ว
                                    -   ผู้แทนโรงเรียนเทศบาล 1  (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
                                    -   ผู้แทนโรงเรียนเทศบาล 2  (บ้านลัดกระสัง)
เวลา 10.00-12.00 น.     -   บรรยายพิเศษเรื่องสุขภาพ  ดังนี้
                                      กลุ่มที่  1 เรื่อง  4 ดี วิถีพอเพียง
                                       โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
                                     กลุ่มที่  2  เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ในตับและพยาธิอื่นๆ
                                       โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว
                                      กลุ่มที่ 3  เรื่อง การใช้ยาสามัญประจำบ้านอย่างสมเหตุสมผล และการรักษาโรคเบื้องต้น  โดยการใช้ยาสมุนไพร
                                        โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ย. 2560