เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศจาก จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

    รายละเอียดข่าว

    ด้วยได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งว่า คณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 มีมติให้ประกาศรับสมัครสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร โดยรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2560 และได้เห็นชอบให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานดำเนินการรับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
    ทั้งนี้ ประธานอนุรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ได้ลงนามในประกาศรับสมัครดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้ดาวน์โหลดเอกสารที่เว็บไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ย. 2560