เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เทศบาลเมืองสระแก้วกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561

    รายละเอียดข่าว

    เทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561 ดังนี้

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด2) ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
2. ภาษีป้าย ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2561
3. ภาษีบำรุงท้องที่ ให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2561

*** บริการรับชำระภาษีทุกวันทำการโดยไม่พักเที่ยง ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ***
*** บริการรับชำระภาษีทุกวันเสาร์โดยไม่พักเที่ยง ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ***

ยื่นแบบชำระภาษีได้ที่ กองคลัง ชั้น 1 เทศบาลเมืองสระแก้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 037-241491 ต่อ 20


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ย. 2560