เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศจาก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ร่วมงานวันโรคหลอดเลือดสมองโรค ประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว

    ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอความร่วมมือทุกจังหวัดในการร่วมรณรงค์และจัดงานวันโรคหลอดเลือดสมองโรค ประจำปี 2560 จัดทำโครงการ "แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ" นั้น
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ความรู้ การดูแลสุขภาพโครงการออกกำลังกาย รวมทั้งการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในวันออกกำลังกาย ซึ่งจะจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 06.00 - 19.00 น. ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 800 คน โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการรณรงค์วันโรคหลอดเลือดสมองโลก จังหวัดสระแก้ว ปี 2560
"แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดินป้องกันโรคอัมพาต
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล"
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560
ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วและตลาดเทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

------------------------------------------------------------------------

    เวลา 05.30 น.      - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทยอยเดินทางเข้าสู่บริเวณงาน ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาล                                         สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
                               - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียน
    เวลา 06.00 น.      - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม
    เวลา 06.20 น.      - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน
    เวลา 06.30 น.      - พิธีกรกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพร
                               - พิธีเปิดงาน "แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดินป้องกันอัมพาตฯ "
                                       ประธานโดย           นายพรพจน์  เพ็ญพาส 
                                                                   ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
                                       กล่าวรายงานโดย   นายอภิรัต  กตัญญุตานนท์ 
                                                                   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
    เวลา 06.59 น.      - ปล่อยขบวนรณรงค์วันโรคหลอดเลือดสมองโรค ประจำปี 2560 "แสงนำใจ
                                  ไทยทั้งชาติ เดินป้องกันโรคอัมพาต 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                                               มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล"
    เวลา 07.50 น.      - ขบวนรณรงค์เดินทางกลับมาถึงบริเวณหน้างาน รพร.สระแก้ว
    เวลา 08.00 น.      - เคารพธงชาติ
    เวลา 08.10 น.      - การแสดง TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จำนวน 1 ชุด
                                  จากโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
    เวลา 08.20 น.      - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลัง ร่วมออกกำลังกาย ลดโรคหลอดเลือดสมอง
                               - ชมนิทรรศการ
    เวลา 09.00 น.      - ปิดกิจกรรม
 


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ย. 2560