เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศจาก สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รับคำขอเพื่อพิจารณาหาผู้สมควรได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทาง 3 เส้นทาง

    รายละเอียดข่าว

    ด้วยผู้ประกอบใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางหมวด 4 จังหวัดสระแก้ว จำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่ สายที่ 6218 สระแก้ว - อ่างเก็บน้ำเขาสามสิบ , สายที่ 6220 กิง อ.เขาฉกรรจ์ - บ้านคลองใหญ่ และสายที่ 6223 อรัญประเทศ - บ้านหันทราย ได้แจ้งความประสงค์ต่อนายทะเบียนประจำจังหวัดสระแก้วขอเลิกประกอบการขนส่ง เป็นเหตุให้เส้นทางทั้ง 3 เส้นทางดังกล่าวข้างต้นว่างผู้ประกอบการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว จึงได้ออกประกาศรับคำขอเพื่อพิจารณาหาผู้สมควรได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางทั้ง 3 เส้นทางดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารประกอบ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ย. 2560