เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศจาก อำเภอเมืองสระแก้ว เรื่อง การออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว ประจำเดือนธันวาคม 2560

    รายละเอียดข่าว

    ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับสาขาบริการโลหิตดรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ได้จัดหน่วยออกบริการรับบริจาคโลหิตเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสภากาชาดไทย และเพิ่มปริมาณโลหิตที่พอเพียงต่อความต้องการของผู้ป่วยในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 260 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอำเภอเมืองสระแก้ว
    เทศบาลเมืองสระแก้วจึงขอเชิญชวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประชาชน และผู้ที่เคยบริจาคโลหิตในพื้นที่ร่วมกิจกรรมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 6 ธ.ค. 2560