เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2560

    รายละเอียดข่าว

กำหนดการ
การจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2560
ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

***********************
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 (พิธีเปิด)
    ภาคเช้า

    เวลา 06.30 น.    - พระสงฆ์ จำนวน 66 รูป พร้อม ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว
                               ถวายภัตตาหารเช้า 
    เวลา 07.00 น.    - พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เข้าสู่เต็นท์ศาสนพิธี
    เวลา 07.09 น.    - ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
                             - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                             - พิธีกรอาราธนาศีล
                             - พิธีกรอาราธนาพระปริตร
                             - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
                             - ประธานในพิธีถวายภัตตาหารปิ่นโต พร้อมจัตตุปัจจัยไทยธรรม
                                แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

                             - พระสงฆ์ให้พร และประพรมน้ำพระพุทธมนต์
                             - พระสงฆ์ จำนวน 66 รูป ออกบิณฑบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
                             - พระสงฆ์กลับ
    เวลา 08.19 น.    - พิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมือง 
                             - นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน
                             - ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวเปิดงาน
    เวลา 09.09 น.    - ประธานในพิธี เจิมและปิดทองเสาหลักเมือง
                             - ถวายเครื่องสุคนธ์ (น้ำหอมน้ำปรุง)
                             - ผูกผ้า 3 สี
                             - ถวายมาลัยคล้องเสาพระหลักเมือง
                             - ถวายมาลัยกร
                             - ประธานจุดธูปเทียนยังโต๊ะเครื่องเสวย พราหมณ์ประกาศ สังเวยพระหลักเมือง
                                และเทพยดาทั่วท้องจักรวานตามลำดับจนเสร็จพิธีบวงสรวง
                             - ประธานปักธูปวางยังเครื่องสังเวยและโปรยข้าวตอกดอกไม้ยังโต๊ะเครื่องสังเวย
                             - ประธานและผู้ร่วมพิธีประกอบพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชพระหลักเมือง
                                (เวียนขวาเป็นทักษิณาวรรษ โดยเริ่มจากประธานพิธีและผู้ร่วมพิธีเบิกและ
                                ส่งแว่นเวียนเทียนโดยรอบปรางค์ประธาน เป็นเสร็จพิธีบวงสรวงและสมโภช
                                พระหลักเมือง)
                             - ชมการรำถวาย จำนวน 1 ชุด
                             - เลือกซื้อสินค้า OTOP และเครื่องอุปโภคบริโภคของจังหวัดสระแก้ว

ระหว่างวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2560
    ภาคค่ำ


    เวลา 08.30 น.    - ชมมหรสพตลอดงาน 
                             - เลือกซื้อสินค้า OTOP และเครื่องอุปโภคบริโภคของจังหวัดสระแก้ว


หมายเหตุ  การแต่งกาย    - ประธานในพิธีแต่งกายชุดขาว
                                     - ผู้ร่วมพิธีแต่งกายชุดสีขาวหรือชุดสุภาพ
 


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 6 ธ.ค. 2560