เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศจาก จังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค และเงื่อนไขในการดำเนินการเกี่ยวกับบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค

    รายละเอียดข่าว

    ด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแจ้งว่า คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค พ.ศ. 2560 และประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการเกี่ยวกับบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค พ.ศ. 2560 เทศบาลเมืองสระแก้วจึงขอเชิญชวนประชาชนอ่านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังกล่าว เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค รายละเอียดตามเอกสารประกอบ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 13 ธ.ค. 2560