เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศจาก จังหวัดสระแก้ว เรื่อง การตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดและจำหน่ายสินค้าประเภทการเช้าของขวัญ

    รายละเอียดข่าว

    ด้วยจังหวัดสระแก้ว ได้จัดทำแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดภารกิจการตรวจสอบพฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจการจัดและจำหน่ายสินค้าประเภทกระเช้าของขวัญปีใหม่ในห้วงเดือนธันวาคม เนื่องจากในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่จะพบว่าผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่ได้มีการจัดและจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าว
    จังหวัดสระแก้ว พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการตรวจติดตามสอดส่องพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคจึงกำหนดให้มีการตรวจสอบขึ้น ในวันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2560 ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 9 อำเภอ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 25 ธ.ค. 2560