เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว

กำหนดการโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการ เทศบาลเมืองสระแก้ว
 
***********************
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561

    เวลา 08.00 น.    - นักเรียน เยาวชน ประชาชน แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณจัดงาน
    เวลา 08.30 น.    - พิธีเปิดหอนาฬิกา
                             - พิธีเปิดป้ายอาคารเอนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการ เทศบาลเมืองสระแก้ว
                             - ประธานในพิธี (นายอำเภอเมืองสระแก้ว) มาถึงบริเวณพิธี (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
                             - นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว อ่านสารวันเด็กและคำขวัญ ของ ฯพณฯ นากรัฐมนตรี และกล่าวเปิดงาน
                             - กิจกรรมแสดงความสามารถของเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้วและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด (บนเวที)
    เวลา 09.00 น.    - ชุดแสดงอุปกรณ์ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
                             - ชุดโชว์อาวุธยุธโธปกรณ์ของกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์
                             - ชุดการแสดงของสุนัขทหาร ของกองกำลังบูรพา
                             - ฐานกิจกรรมของเด็กตามซุ้มต่างๆ
                             - ฯลฯ


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2561