เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ขอเชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

    รายละเอียดข่าว

    เทศบาลเมืองสระแก้ว ขอเชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
    เงินบริจาคจะนำมาจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
    ติดต่อขอบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมาที่หน่วยงานที่ท่านได้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพไว้ ได้แก่ สำนักงานเทศบาล/ที่ทำการ อบต.
    สำหรับผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนไว้ ที่สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ติดต่อที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว โทร 037-241-491 ต่อ 29

***ผู้บริจาคจะได้รับ***
1.  เหรียญเชิดชูเกียรติ
2.  หักลดหย่อยภาษี 1 เท่า ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
(กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะจัดส่งเหรียญและใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้บริจาคในภายหลัง)

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2561