เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในสวนสาธารณะ สระแก้ว - สระขวัญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
ในสวนสาธารณะ สระแก้ว - สระขวัญ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
....................................................
 
                   ตามประกาศ เทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ในสวนสาธารณะ สระแก้ว - สระขวัญ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E4/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 นั้น
                   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในสวนสาธารณะ สระแก้ว - สระขวัญ โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 975.00 เมตร จำนวน 1 โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาดาแลนด์999 (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 417,000.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง                     
 
        
ประกาศ ณ วันที่  8  กุมภาพันธ์  2561


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.พ. 2561