เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศจาก สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91) สำหรับปีภาษี 2560

    รายละเอียดข่าว

    ด้วยสำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว มีความประสงค์ที่จะทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91) สำหรับปีภาษี 2560 โดยเริ่มยื่นแบบแสดงรายการฯ  ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 และในปีนี้กรมกรรพากรได้อำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษีสามารถยื่นแบบฯ ได้หลากหลายช่องทาง เช่น สำนักงานกรมสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ หรือยื่นแบบฯ ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th  หรือ RD Intelligence Center โทร. 1161 ตลอด 24 ชั่วโมง
    สำหรับการยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ในปีนี้ ผู้เสียภาษีทุกรายจะได้รับประโยชน์จากอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ ที่มีการขยายจากเดิม 5 ขั้นอัตรา เป็น 7 ขั้นอัตรา ซึ่งมีผลสำหรับเงินได้ในปีภาษี 2560 ที่จะยื่นแบบในขณะนี้ โดยกรมสรรพากรได้จัดเตรียมระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ดำเนินการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และที่สำคัญหากผู้เสียภาษียื่นแบบฯ ทางอินเตอร์เน็ตก็จะได้รับภาษีคืนโดยเร็ว และสามารถยื่นแบบฯ ได้ถึงวันที่ 9 เมษายน 2561

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.พ. 2561