เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    รายละเอียดข่าว

โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561
เวลา 08.00 - 09.00 น.              - ลงทะเบียน/พิธีเปิดการฝึกอบรมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
เวลา 90.00 - 11.00 น.              - บรรยายทฤษฎีการดับเพลิงขั้นต้น - แผนการอพยพหนีไฟ
เวลา 11.00 - 12.00 น.              - ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องดับเพลิงเบื้องต้น
............................................................
เวลา 15.00 - 16.00 น.              - ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ


วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
เวลา 10.00 - 12.00 น.              - ซ้อมอพยพหนีไฟอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
***จึงแจ้งให้ผู้มาขอรับการบริการทราบ เพื่อมิให้ตื่นตระหนกหรือตกใจ***    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 23 เม.ย. 2561