เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดจัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานสัตวแพทย์) เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้กำหนดจัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 – 5 มิถุนายน 2561  เวลา 14.00-16.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนเมืองย่อยที่ 1-20 เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ควบคุม (สุนัขและแมว) การผ่าตัดทำหมันในสุนัขและแมว การรับขึ้นทะเบียนสุนัขและการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับประชาชนผู้มารับบริการ โดยให้บริการฟรี สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

แผนปฏิบัติงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561       เวลา 14.00-16.00 น.   ชุมชนเมืองย่อยที่  1  บ้านคำเจริญ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561       เวลา 14.00-16.00 น.   ชุมชนเมืองย่อยที่  2  บ้านหนองนกเขาพีทีที
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561     เวลา 14.00-16.00 น.   ชุมชนเมืองย่อยที่  3  บ้านหนองนกเขา 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561      เวลา 14.00-16.00 น.   ชุมชนเมืองย่อยที่  4  บ้านใหม่คลองปูน 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561     เวลา 14.00-16.00 น.   ชุมชนเมืองย่อยที่  5  บ้านเนินสมบูรณ์  
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561     เวลา 14.00-16.00 น.   ชุมชนเมืองย่อยที่  6  บ้านชาติเจริญ 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561     เวลา 14.00-16.00 น.   ชุมชนเมืองย่อยที่  7  บ้านศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561     เวลา 14.00-16.00 น.   ชุมชนเมืองย่อยที่  8  บ้านรัตนะ 1 (เนินกลอย)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561     เวลา 14.00-16.00 น.   ชุมชนเมืองย่อยที่  9  บ้านหลังสุขศาลา
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561     เวลา 14.00-16.00 น.   ชุมชนเมืองย่อยที่  10 บ้านรัตนะ 2 (หลังวัดสระแก้ว)
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561     เวลา 14.00-16.00 น.   ชุมชนเมืองย่อยที่  11 บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 1
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561     เวลา 14.00-16.00 น.   ชุมชนเมืองย่อยที่  12 บ้านคลองจาน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561     เวลา 14.00-16.00 น.   ชุมชนเมืองย่อยที่  13บ้านโคกกำนัน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561     เวลา 14.00-16.00 น.   ชุมชนเมืองย่อยที่  14  บ้านลัดกระสัง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561     เวลา 14.00-16.00 น.   ชุมชนเมืองย่อยที่  15  บ้านหนองเสม็ดเหนือ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561     เวลา 14.00-16.00 น.   ชุมชนเมืองย่อยที่  16  ตลาดสระแก้ว 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561     เวลา 14.00-16.00 น.   ชุมชนเมืองย่อยที่  17  บ้านคลองนางชิง
วันที่ 1 มิถุนายน 2561       เวลา 14.00-16.00 น.   ชุมชนเมืองย่อยที่  18  บ้านสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
วันที่ 4 มิถุนายน 2561       เวลา 14.00-16.00 น.   ชุมชนเมืองย่อยที่  19  บ้านเอื้ออาทร
วันที่ 5 มิถุนายน 2561       เวลา 14.00-16.00 น.   ชุมชนเมืองย่อยที่  20  บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 26 เม.ย. 2561