เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศจาก จังหวัดสระแก้ว เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Infographic แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน

    รายละเอียดข่าว

    ตามอ้างถึง จังหวัดสระแก้วได้แจ้งแนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งประกอบด้วยแนวปฏิบัติสำหรับ 3 ภาคส่วน คือ ชุมชนท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและนำไปเผยแพร่ให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวางต่อไป
    จังหวัดสระแก้วได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิ่มเติมว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ส่งแนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน ในรูปแบบ infographic ซึ่งง่ายต่อความเข้าใจและสะดวกในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองสระแก้วจึงขอประชาสัมพันธ์ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน ในรูปแบบ infographic รายละเอียดตามเอกสารประกอบ


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.ค. 2561