เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศจาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ด้วยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว ได้จัดโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ (การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างเหมาบริการของหน่วยงานในศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และผู้เกี่ยวข้อง ตระหนักรู้ถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อพัฒนาให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ การป้องกันแหล่งกำเนิดการติดไฟวิธีการดับไฟ รวมถึงการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ และการใช้เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ เพื่อให้บุคลากรมีทักษะ ประสบการณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย อพยพหนีไฟ และสามารถอพยพหนีไฟได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตึเพลิงไหม้ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ทางเทศบาลเมืองสระแก้ว จึงแจ้งให้ประชาชนทราบเพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกตกใจในการฝึกซ้อมดับเพลิงดังกล่าว

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 22 ส.ค. 2561