เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เทศบาลเมืองสระแก้ว
          เรื่อง    เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
....................................................................
 
          ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ประกาศเผยแพร่แผนการขัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น
      
          เทศบาลเมืองสระแก้ว ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบ

ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2561    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 27 มิ.ย. 2561