เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว การบริการรับชำระภาษีนอกเวลาราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การบริการรับชำระภาษีนอกเวลาราชการ
 
*************************
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ต้องการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ จึงได้จัดโครงการปรับขยายเวลาการให้บิรการประชาชนในเชิงรุก ประจำปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนกันายน 2562 ดังนี้

                   1.บริการรับชำระภาษีทุกวันทำการไม่พักเที่ยง
                   2.บริการรับชำระภาษี ช่วงเวลา 08.00 น. และ 17.00 น. (วันทำการ)
                   3.บริการรับชำระภาษีทุกวันเสาร์ (หยุดวันนักขัตฤกษ์)

                   
                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 12 พ.ย. 2561