เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศจาก สคบ.ประจำจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกไม้เพลิง

    รายละเอียดข่าว

    ด้วยสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยกำหนดภารกิจการตรวจสอบพฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจการจำหน่ายดอกไม้เพลิง ในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2561 เนื่องจากในช่วงประเพณีลอยกระทง ผู้ประกอบธุรกิจได้มีการจำหน่ายพลุ ประทัดไฟ ประทัดลม ดอกไม้เพลิง และวัตถุอื่นใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกันและเป็นที่นิยมเล่นในช่วงเทศกาลดังกล่าว และในทุกปีจะปรากฏข่าวผ่านทางสื่อเกี่ยวกับอุบัติเหตุและอันตรายที่เกิดจากพลุประทัดดอกไม้เพลิง ส่วนใหญ่เกิดจากการเล่นโดยคึกคะนองและไม่ถูกวิธี หรือเกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง
    เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเป็นการปรามมิให้เกิดอันตรายที่เกิดจากพลุประทัดดอกไม้เพลิง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 36 (พ.ศ.2556) เรื่อง ให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก รายละเอียดตามเอกสารประกอบ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ย. 2561