เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง ประเภท ระดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือข้อกำจัดของหน่วยปฏิบัติการ พ.ศ. ....

    รายละเอียดข่าว

    ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ว่าได้ดำเนินการยก (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่้อง ประเภท ระดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือข้อกำจัดของหน่วยปฏิบัติการ พ.ศ. .... ซึ่งออกตามนัยมาตรา 29 (1) แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
    กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถจัดส่งความคิดเห็นพร้อมเหตุผล ผ่านช่องทางแบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ http://goo.gl/hM6Uhs หรือเป็นหนังสือกลับมายังกลุ่มกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารประกอบ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ย. 2561