เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศจาก จังหวัดสระแก้ว เรื่อง การจัดกิจกรรม "Bike" อุ่นไอรัก

    รายละเอียดข่าว

    ด้วย กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าในการประชุมส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" โดยที่ พลอากาศโท ภักดี แสงชู-โต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ เป็นประธาน ได้กำหนดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 พร้อมกันทั่วประเทศ
    เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดสระแก้วจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หากประสงค์จะร่วมจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับบริการผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ขอใหเแจ้งความประสงค์ได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โทร. 0-3742-5125

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 23 พ.ย. 2561