เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศจาก จังหวัดสระแก้ว เรื่อง การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

    รายละเอียดข่าว

    ด้วยจังหวัดสระแก้วได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทยให้เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้รับทราบถึงกระบวนการขั้นตอนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร รวมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามแนวทางการปฏิรูปและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยสามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ได้ทางเว็บไซต์ www.ect.go.th เมนูบริการข้อมูล หมวดย่อยสื่อประชาสัมพันธ์ หรือข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ยูทูปของสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ช่อง PR ECT Thailand

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 4 มี.ค. 2562