เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดจัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานสัตวแพทย์) เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้กำหนดจัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุม การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า โดยให้บริการฟรี ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองสระแก้ว ในระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2562 – 3 เมษายน 2562  เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนเมืองย่อยที่ 1 - 20 


แผนปฏิบัติงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาลี
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานสัตวแพทย์) เทศบาลเมืองสระแก้ว
 
วันที่ 19 มีนาคม 2562       เวลา 09.00 - 12.00 น.  
เวลา 13.00 - 16.00 น.  
ชุมชนเมืองย่อยที่    1  บ้านคำเจริญ
ชุมชนเมืองย่อยที่    2  บ้านหนองนกเขาพีทีที
วันที่ 20 มีนาคม 2562       เวลา 09.00 - 12.00 น.  
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ชุมชนเมืองย่อยที่    3  บ้านหนองนกเขา 
ชุมชนเมืองย่อยที่    4  บ้านใหม่คลองปูน 
วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.  
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ชุมชนเมืองย่อยที่    5  บ้านเนินสมบูรณ์ 
ชุมชนเมืองย่อยที่    6  บ้านชาติเจริญ 
วันที่ 22 มีนาคม 2562   เวลา 09.00 - 12.00 น.  
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ชุมชนเมืองย่อยที่    7  บ้านศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง
ชุมชนเมืองย่อยที่    8  บ้านรัตนะ 1 (เนินกลอย)
วันที่ 25 มีนาคม 2562   เวลา 09.00 - 12.00 น.  
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ชุมชนเมืองย่อยที่    9  บ้านหลังสุขศาลา
ชุมชนเมืองย่อยที่  10 บ้านรัตนะ 2 (หลังวัดสระแก้ว)
วันที่ 28 มีนาคม 2562   เวลา 09.00 - 12.00 น.  
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ชุมชนเมืองย่อยที่  11 บ้านสระแก้ว - สระขวัญ 1
ชุมชนเมืองย่อยที่  12 บ้านคลองจาน
วันที่ 29 มีนาคม 2562   เวลา 09.00 - 12.00 น.  
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ชุมชนเมืองย่อยที่  13บ้านโคกกำนัน
ชุมชนเมืองย่อยที่  14  บ้านลัดกระสัง
วันที่ 1 เมษายน 2562     เวลา 09.00 - 12.00 น.  
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ชุมชนเมืองย่อยที่  15  บ้านหนองเสม็ดเหนือ
ชุมชนเมืองย่อยที่  16  ตลาดสระแก้ว 
วันที่ 2 เมษายน 2562        เวลา 09.00 - 12.00 น.  
เวลา 13.00 - 16.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่  17  บ้านคลองนางชิง
ชุมชนเมืองย่อยที่  18  บ้านสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
วันที่ 3 เมษายน 2562        เวลา 09.00 - 12.00 น.  
เวลา 13.00 - 16.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่  19  บ้านเอื้ออาทร
อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว

***** หมายเหตุ *****
นำบัตรประชาชน (เจ้าของสัตว์เลี้ยง) มาด้วยทุกครั้งที่มารับบริการ
โทร. 037-421371-4 , 081-2832216 (นายชาติชาย สังฆฤทธิ์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) , 085-6681720 (นางสาวนงค์ลักษณ์ ศรีแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข)    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 12 มี.ค. 2562