เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศจาก จังหวัดสระแก้ว เรื่อง การปิดสวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ เพื่อจัดเตรียมพิธีพลีกรรมตักน้ำ

    รายละเอียดข่าว

    เนื่องจากจังหวัดสระแก้วได้แจ้งให้เทศบาลเมืองสระแก้วดำเนินการบูรณะ "สระแก้ว - สระขวัญ" ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญและแหล่งน้ำที่เคยใช้ทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสระแก้ว ให้คงอยู่ในสภาพที่ใสสะอาด รวมทั้งพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม มีความพร้อมที่จะนำน้ำไปประกอบพิธีสำคัญๆ ได้ตลอดเวลา หากพบปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินการและเกินศักยภาพหรืออำนาจหน้าที่ของเทศบาลขอให้แจ้งจังหวัดเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไป นั้น
    จังหวัดสระแก้ว ขอเรียนว่า พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสระแก้ว ณ สระแก้ว - สระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6 เมษายน 2562 โดยในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ประชุมได้มีมติให้งดใช้สวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ เพื่อเตรียมการจัดพิธีสำคัญ ดังนี้
    1. งดใช้ถนนรอบสระแก้ว - สระขวัญ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2562
    2. งดใช้สวนสาธารณะ สระแก้ว - สระขวัญ ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2562
    เทศบาลเมืองสระแก้วจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 13 มี.ค. 2562