เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดจัดโครงการงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

กำหนดการโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562

****************************
วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562
เวลา 10.00 น.
- การแสดงรำวงย้อนยุค
เวลา 11.00 น.
- รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น
เวลา 11.30 น.
- ประชาชน ชุมชน คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พร้อมกัน ณ บริเวณสถานีรถไฟ
เวลา 12.00 น.
- เริ่มเคลื่อนขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ , รูปหล่อหลวงพ่อทอง , ขบวนแห่เศรษฐกิจพอเพียง , ขบวนแห่รักษ์โลกรักสิ่งแวดล้อม และขบวนแห่นางสงกรานต์ ทั้ง 7 ขบวน รวมทั้งหมด 10 ขบวน ออกจากสถานีรถไฟ ไปตามถนนเทศบาล 19 เลี้ยวขวาเข้าถนนสุวรรณศร และเลี้ยวซ้ายเข้าวัดสระแก้ว (พระอารามหลวง) เพื่อให้ประชาชน ชุมชน ในเขตเทศบาลได้สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์และรูปหล่อหลวงพ่อทอง
เวลา 13.30 น.
- เปิดซุ้มอาหาร (โดยนายตระกูล สุขกุล) ประจำ ณ แท่นกล่าวเปิดงาน
เวลา 14.00 น.
- ประกวดนางสงกรานต์
- ประกาศผลขบวนแห่และประกาศผลการประกวดนางสงกรานต์
เวลา 15.30 น.
- ประธานในพิธี (โดยนายตระกูล สุขกุล) เดินทางมาถึงบริเวณงาน
- ประธานคณะกรรมการการจัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
- ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
- เริ่มพิธีทางศาสนา
- พิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ รูปหล่อหลวงพ่อทอง สรงน้ำพระภิกษุและรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ทั้ง 20 ชุมชนเมืองย่อย
- เสร็จพิธี

หมายเหตุ  :  การแต่งกายชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 22 มี.ค. 2562