เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศจาก จังหวัดสระแก้ว เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอออล์ใน รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ

    รายละเอียดข่าว

    ตามที่ มติคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดสระแก้ว ได้มีการกำนหดมาตรการขอความร่วมมือส่วนราชการ ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอออล์ในสถานที่หรือบริเวณรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ยกเว้นบริเวณที่จัดเป็นร้านค้าหรือ สโมสร และห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี (งานแต่งเท่านั้น) เนื่องจากเดือนเมษายน เป็นช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์ เพื่อมิให้มีการกระทำผิกกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 นั้น

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2562