เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดทำข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

    รายละเอียดข่าว

ตามที่หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ที่ สก.0032.004/ว903 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์ ความว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ขอส่งข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ให้แก่โรงเรียนในสังกัดที่รับผิดชอบและประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้วทราบ และเป็นการพิทักษ์ประโยชน์และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยได้รับข้อมูลถูกต้อง เทศบาลเมืองสระแก้วจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ค. 2562