เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 7 เรื่อง

    รายละเอียดข่าว

1.  อย.ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย (MPCT) จัดอบรมการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ : Essential Regulatory Requirements for Medical Device Approval ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยมีการนำเข้าเครื่องมือแพทย์มากกว่าการผลิตและส่งออก รัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ โดยเฉพาะการสร้างสรรค์ภูมิปัญญานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทย
2.  อย. ร่วมกับ ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.)  จับอุปกรณ์ฟอกฟันขาวเลเซอร์เถื่อนและหมอกระเป๋ารับฉีดยา ซึ่งพบของกลางเป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก ซึ่งการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์โดยไม่จดทะเบียนสถานประกอบการ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
3.  อย.ย้ำ ประกาศไม่ได้ห้ามผลิต นำเข้า หรือขายเจลล้างมือแอลกอฮอล์ แต่ต้องมีแอลกอฮอล์มากกว่า 70% โดยปริมาตรขึ้นไป เพื่อฆ่าเชื้อโรคตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้สามารถตรวจสอบเลขรับจดแจ้งได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หัวข้อ “การตรวจสอบผลลิตภัณฑ์” หรือ Oryor Smart Application หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน อย. 1556
4.  อย.ย้ำ เจลล้างมือยังคงเป็นเครื่องสำอางแต่ปริมาณแอลกอฮอล์ต้องถึง 70% แนะสูตรเจลทำเองได้

สูตรที่ 1 ดัดแปลงจากองค์การอนามัยโลก วิธีทำ นำเอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol 95% v/v) 833.3 มิลลิลิตร ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide 3%) 41.7 มิลลิลิตร และกลีเซอรีน (Glycrin 98%) 14.5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันในภานะที่มีปริมาตรบอกขนาด 1,000 มิลลิลิตร แล้วเติมน้ำกลั่นหรือน้ำต้มสุกที่ทิ้งให้เย็นแล้ว จนครบ 1,000 มิลลิลิตร คนเบาๆ ให้เข้ากัน
สูตรที่ 2 จากองค์การอนามัยโลก วิธีทำ นำไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (isopropyl alcohol 75% v/v) 751.5 มิลลิลิตร ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide 3%) 41.7 มิลลิลิตร และกลีเซอรีน (Glycerin 98%) 14.5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันในภานะที่มีปริมาตรบอกขนาด 1,000 มิลลิลิตร แล้วเติมน้ำกลั่นหรือน้ำต้มสุกที่ทิ้งให้เย็นแล้ว จนครบ 1,000 มิลลิลิตร คนเบาๆ ให้เข้ากัน
สูตรที่ 3 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิธีทำ ค่อยๆเท เบคาโบพอล 940 (Carbopol 940) จำนวน 2.5 กรัม ลงในน้ำร้อน 142.75 กรัม คนให้สม่ำเสมอจนละลายหมด ก่อนจะปล่อยให้พองตัวเต็มที่ แล้วเติมเอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol 95% v/v) 350 กรัม คนไปเรื่อยๆ ให้เข้ากัน จากนั้นเติมไตรเอทาโนลามีน (triethanolamine) 1.75 กรัม เพื่อปรับความเป็นกรดด่าง เติมกลีเซอรีน (glycerine) 3 กรัม เพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน จะได้แอลกอฮอล์เจลประมาณ 500 กรัม
สูตรที่ 4 วิธีทำ นำเอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol 95% v/v) 75 มิลลิลิตร ผสมกับกลีเซอรีน (glycerin 98%) 5 มิลลิลิตร และน้ำสะอาด 20 มิลลิลิตร คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

5.  อย.เน้นใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิววัสดุต่างๆ ที่ต้องสัมผัสอยู่เป็นประจำ ช่วยลดโอกาสสัมผัสเชื้อและแพร่กระจายของเชื้อได้ โดยให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเลขทะเบียนวัตถุอันตรายในกรอบเครื่องหมาย อย. วอส. และปฏิบัติตามวิธีใช้บนฉลากอย่างเคร่งครัด
6.  อย.เตือน อย่าหลงเชื่อแผ่นป้ายหรืออุปกรณ์ห้อยคอป้องกันโรคโควิด-19 ได้ ขอเตือนไปยังผู้ลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้หยุดขายสินค้า ผู้ที่ฝ่าฝืนนำเข้าโดยไม่ขึ้นทะเบียนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากไม่ขออนุญาตนำเข้าจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้พบเห็นการขายสินค้า แจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน อย 1556 หรือ E-mail:1556@fda.moph.go.th หรือ ตู้ ปณ.1556 ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข หรือผ่านทางง Oryor Smart Application หรือ Line@FDAthai หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
อย.จัดประชุมวิชาการประจำปี 63 เน้น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพในอนาคต โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและงานวิจัยนวัตกรรม ได้แก ผลงานวิจัยสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมฝีมือคนไทยที่ก้าวไกลไประดับโลก อาทิ ดูแลผู้สูงอายุด้วยหุ่นยนต์ดินสอ Mini ซึ่งสามารถคุยกับลูกหลานได้แบบเห็นหน้า เรียกหาได้เมื่อต้องการความช่วยเหลือ และเตือนให้วัดความดันให้ตรงเวลา  AI TRUEEYE เป็นเครื่องมืออ่านค่าน้ำตาลสะสมในเลือดจากภาพถ่ายจอประสาทตา เพื่อตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตา เป็นต้น

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 16 เม.ย. 2563