เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


ประกาศจาก อำเภอเมืองสระแก้ว เรื่อง การออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา

    รายละเอียดข่าว

  ด้วยเหล่ากาชาดจังหวดสระแก้ว ร่วมกับสาขาบริการโลหิตโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ได้จัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิตและออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ และดวงตา ร่วมกับการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในวัพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมอำเภอเมืองสระแก้ว

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 15 มิ.ย. 2563