เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตราย

    รายละเอียดข่าว

    เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยนายตระกูล  สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตราย บริเวณอาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณทางเข้าสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ในการรวบรวมขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟเก่า แบตเตอร์รี่  กระป๋องสเปรย์ กระป๋องสารเคมี เป็นต้น โดยสามารถรวบรวมนำมาทิ้งยังจุดรวบรวมขยะอันตราย ดังกล่าว เพื่อเทศบาลเมืองสระแก้วจะดำเนินการส่งต่อเพื่อการกำจัดขยะอันตรายอย่างถูกวิธี ต่อไป

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.ย. 2563