เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


ประกาศ จากอำเภอเมืองสระแก้ว เรื่อง การลงบัญชีทหารกองเกิน

    รายละเอียดข่าว

    ตามอ้างถึง ในเดือนกันยายนของทุกปี ให้นายอำเภอจัดการประกาศให้ผู้ที่มีอายุถึงเขตที่จะต้องลงบัญชีทหารกองเกินไปลงบัญชีทหารกองเกินตามกำหนดไว้ใน มาตรา 16 สำหรับปี 2563 นั้น ผู้ที่มีอายุอยู่ในกำหนดลงบัญชีทหารกองเกิน คือ ชายไทยที่เกิดปีมะแม พ.ศ. 2546 มีภูมิลำเนาทหารอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว ให้ไปแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในเวลาปฏิบัติราชการทุกวัน ผู้ใดไม่สามารถจะลงบัญชีทหารกองเกินด้วยตนเองได้ ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและพอจะเชื่อถือได้ไปแจ้งแทน รายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกอบ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.ย. 2563