เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


กำหนดการ โครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี2557

    รายละเอียดข่าว

กำหนดการ
โครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว  ประจำปี  2557
วันที่  16 – 20  ธันวาคม  2557
ณ  บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว   อำเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว
วันอังคารที่  16  ธันวาคม 2557 ( พิธีเปิด )
ภาคเช้า
เวลา 06.30 น.      - พระสงฆ์ 88 รูป  พร้อม ณ  บริเวณศาลหลักเมืองสระแก้ว  ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา 07.00 น.      - พระสงฆ์ 9 รูป  เข้าสู่เต็นท์ศาสนพิธี
เวลา 07.09 น.      - ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
                          - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                          - พิธีกรอาราธนาศีล
                          - พระสงฆ์ให้ศีล
                          - พิธีกรอาราธนาพระปริตร
                          - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
                          - ประธานในพิธีถวายภัตตาหารปิ่นโต พร้อมจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ 9 รูป
                          - พระสงฆ์ให้พร  และประพรมน้ำพระพุทธมนต์
                          - พระสงฆ์ 87 รูป ออกบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง
                          - ส่งพระสงฆ์กลับเวลา
08.19 น.             - พิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมือง
                          - นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน
                          - ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าวเปิดงานเวลา
09.09  น.            - ประธานเจิมและปิดทองเสาหลักเมือง
                          - ถวายเครื่องสุคนธ์ (น้ำหอมน้ำปรุง)
                          - ผูกผ้า 3 สี
                          - ถวายมาลัยคล้องเสาพระหลักเมือง
                          - จุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระหลักเมือง
                          - ถวายมาลัยกร
                          - ประธานจุดธูปเทียนยังโต๊ะเครื่องสังเวย พราหมณ์ประกาศ สังเวยพระหลักเมืองและเทพยดาทั่วท้องจักรวาลตามลำดับจนเสร็จพิธีบวงสรวง
                          - ประธานปักธูปวางยังเครื่องสังเวยและโปรยข้าวตอกดอกไม้ยังโต๊ะเครื่องสังเวย
                          - ประธานและผู้ร่วมพิธีประกอบพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชพระหลักเมือง(เวียนขวาเป็นทักษิณาวรรษ โดยเริ่มจากประธานพิธีและผู้ร่วมพิธีเบิกและส่งแว่น  เวียนเทียนโดยรอบปรางค์ประธาน เป็นเสร็จพิธีบวงสรวงและสมโภชพระหลักเมือง)
                          - รำถวาย 1 ชุด
                          - เลือกซื้อสินค้า OTOP และเครื่องอุปโภคบริโภคของจังหวัดสระแก้ว

วันที่  16 - 20 ธันวาคม  2557
ภาคค่ำ
เลือกซื้อสินค้า OTOP และเครื่องอุปโภคบริโภคของจังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งชมมหรสพตลอดงานทุกวัน ดังนี้
- วันอังคารที่  16  ธันวาคม  2557  เวลา 18.30 – 22.00 น.   พบกับการแสดงดนตรีวาไลท์ตี้
- วันพุธที่ 17  ธันวาคม  2557  เวลา 16.30 – 22.00 น. พบกับการแสดงดนตรีหมอลำคำเกลี้ยง
- วันพฤหัสบดีที่ 18  ธันวาคม  2557  เวลา 18.30 – 22.00 น.  พบกับการแสดงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา
- วันศุกร์ที่ 19  ธันวาคม 2557  เวลา 18.30 – 22.00 น.  พบกับการแสดงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนวัฒนานคร
- วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม  2557  เวลา 18.30 – 22.00 น.  พบกับการแสดงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนสระแก้ว


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ย. 2557