เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว รับบริจาคโลหิต ประจำเดือนธันวาคม 2557

    รายละเอียดข่าว

ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับสาขาบริการโลหิตโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ได้จัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิตตามแผนปฏิบัติงานออกรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น3 (ด้านทิศตะวันออก) ในวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น. จึงขอเชิญชวนประชาชน และผู้ร่วมสนใจร่วมบริจาคโลหิต ในวันและเวลาดังกล่าว

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 25 พ.ย. 2557