เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


ประกาศจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

  ด้วยมีประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในวันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563 ดังนี้เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งได้ทราบถึงกระบวนการเลือกตั้งหรือเตรียมความพร้อมก่อนไปเลือกตั้ง รายละเอียดเสียงเพิ่มเติม >>> https://youtu.be/qP_k7IqrVas

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 15 ธ.ค. 2563