เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว บริการรับชำระภาษีนอกเวลาราชการ

    รายละเอียดข่าว

  ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ต้องการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ จึงได้ขยายปรับเวลาให้บริการรับชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2558 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน 2558 ดังนี้

  1. บริการรับชำระภาษีทุกวันทำการไม่พักเที่ยง
  2. บริการรับชำระภาษีทุกวันเสาร์

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 11 ธ.ค. 2557