เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว เชิญชวนป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่
.......................................................
 
  ด้วยในขณะนี้เป็นช่วงอากาศหนาว อากาศแห้ง ลมแรง มักเกิดอัคคีภัยได้ง่ายและเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนมักปิดบ้านเรือน ร้านค้า เพื่อไปเฉลิมฉลองเทศกาลขึ้นปีใหม่ในที่ต่างๆ มีการดื่มสุราและขับขี่ยานพาหนะในขณะมึนเมา อาจทำให้เกิดอุบัตติภัยขึ้นได้

  เพื่อเป็นการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลเมืองสระแก้วจึงขอประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวัง เมื่อออกจากบ้าน ร้านค้าทุกครั้งให้ตรวจสอบปลั๊กไฟต่างๆ ควรดึงออกให้หมดและปิดวาล์วแก๊สให้เรียบร้อย การจุดไฟเผาวัชพืชควรมีผู้ควบคุมดูแลและดับให้สนิท ผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะควรใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ และปฏิบัติตามมาตรการ 3ม. 2ข. 1ร. (ไม่ขับรถในขณะมึนเมา ขับขี่มอเตอร์ไซค์ให้สวมหมวกนิรภัย ผู้ขับรถยนต์และผู้นั่งข้างหน้าต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถ ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด) หากพบเห็นอัคคีภัยโปรดแจ้งเทศบาลเมืองสระแก้ว ทางหมายเลขโทรศัพท์ 037-241045 , 037-242333 หรือ 199 และพบเห็นอุบัติเหตุแจ้ง 1669 ได้ตลอด 24 ชม.


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 30 ธ.ค. 2557