เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว เชิญชวนสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลเมืองสระแก้ว เชิญชวนสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดทำเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อจำหน่าย โดยนำเงินรายได้สมทบทุน "มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา"

เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มีลักษณะเป็นโลหะชุบทองลงยาสี ขนาดประมาณ ๓.๕ เซนติเมตร ด้านหน้าเป็นอักษรพระนามาภิไธย "สธ" และเลข "๖๐" ด้านหลังจารึกตราประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรจุในกล่องสีม่วง ฝากล่องด้านนอกเป็นอักษรพระนามาภิไธย "สธ" สีทอง ด้านในกล่องจารึกข้อความว่า "เข็มที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘"

เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ จำหน่ายราคา ๓๐๐ บาท จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกที่มีคุณค่าประดับไว้เป็นสิริมงคล และเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดี โดยสั่งของเข็มที่ระลึกได้ ณ สถานที่สั่งจองดังนี้


# กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว(ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) โทร. ๐-๓๗๔๒-๕๑๒๕ และสามารถชมภาพเข็มที่ระลึกได้ที่ www.sakaeo.co.th

# กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในทำเนียบรัฐบาล ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๐๐๗, ๐-๒๒๘๒-๕๓๗๘

# สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด ติดต่อสอบถามได้ที่ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทร. ๐-๒๒๒๓-๒๒๑๖

# ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคาร โทร. ๐-๒๒๐๘-๘๔๐๘

ทั้งนี้ สำหรับผู้สั่งจองผ่านทางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สามารถดาวน์โหลดใบสั่งจองเข็มที่ระลึกฯ ได้ที่ http://www.opm.go.th/    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 15 ม.ค. 2558