เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้วอยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานและระบบโทรศัพท์ใหม่

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลเมืองสระแก้วขอเรียนให้ทราบว่าเทศบาลเมืองสระแก้วอยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานและระบบโทรศัพท์ใหม่ จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อประสานงาน ทางเทศบาลเมืองสระแก้วจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ จึงขออภัยไว้ ณ ที่นี้


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.พ. 2558