เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ

    รายละเอียดข่าว

ปัจจุบันการปล่อยโคมลอยและโคมควันขนาดใหญ่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอันตายร้ายแรงต่อการบินและอากาศยาน เนื่องจากพฤติกรรมการปล่อยโคมของประชาชนที่ผิดไปจากประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิม  เช่น  การใช้โคมลอยในการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว พิธีปิดการแข่งขันกีฬาหรือวันขึ้นปีใหม่ รวมทั้งได้มีการจัดประกวดการปล่อยโคมควันขนาดใหญ่แพร่หลายไปในหลายจังหวัด  โดยมีการผลิตโคมให้สามารถลอยอยู่ในอากาศได้นานและสูงขึ้นไปในระดับทำการบิน ด้วยการใช้โคมลอยขนาดใหญ่และเพิ่มวัสดุที่ใช้ทำเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อากาศยานได้


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.พ. 2558